ΕΤΑΙΡΙΑ

MARKOS LEATHER P.C.
Διεύθυνση: Λαγκαδά 361
Τ.Κ: 56430
Περιοχή: Σταυρούπολη Αερογέφυρα
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Α.Φ.Μ: 999617461
Δ.Ο.Υ: Ε΄ Θεσσαλονίκης
ΓΕ.ΜΥ:038835305000
e-mail: info@markosleather.gr